Viking 625.3

Viking 625

Viking 625.3 är ett perfekt kombiaggregat för blandad avverkning, gallring och slutavverkning. Med sin unika design med homogena kvistarmar genom aggregatet klarar du av flerträdshantering utan att behöva montera någon extra utrustning. Denna konstruktion tillsammans med valsupphängningen som ”flyter” över centrum gör att Viking aggregaten dessutom går otroligt bra på löv och krokig skog. Överliggande sågcylinder, med inbyggd elektronik för kapfunktionen, gör att vi har bara en slang för kedjesmörjning i såglådan.

Loggtech-625-3

Teknisk data

Vikt:
925 kg

Kvistningsdiameter
spets-spets:
420 mm

Maxöppning matarhjul:
570 mm

Flödesbehov min:
170 l/min

Sågsvärd max:
75 cm

Styrsystem:
Dasa 380
Dasa 4 
Valmet Maxi
Timberjack 300 &3000
Aptor 20
Ponsse Opti

Matarhjul:
Piggvalsar alt. Miopu

Viking 625.3 monterad på Ponsse Ergo uppkopplad mot Ponsse Opti-dator

Ecolog skördare med Viking 625-aggregat i Storbritannien